scientific research methods of pedagogy

scientific research methods of pedagogy
pedagogikos mokslinio tyrimo metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma mokslinės veiklos priemonių ir būdų pedagoginiams tyrimams atlikti. Galima skirti šias jų grupes: 1) mokslinių tyrimų projektavimo metodai; 2) pirminės informacijos rinkimo metodai; 3) duomenų apdorojimo ir vertinimo metodai; 4) tyrimo rezultatų įforminimo ir diegimo metodai. Prie I grupės priskiriami mokslinės problemos iškėlimo, pagrindimo, teorinės ir empirinės hipotezės ar hipotezių formulavimo, modeliavimo, tyrimo uždavinių numatymo ir kt. metodai. Prie II grupės – stebėjimo, eksperimento, interviu, veiklos rezultatų tyrimo ir kt. metodai. Prie III grupės – statistinės ir kokybinės analizės, tipologijos, abstrahavimo ir kt. metodai. Prie IV grupės – tezių, straipsnių, monografijų rašymo, pranešimų rengimo, tyrimo rezultatų diegimo, praktinio taikymo organizavimo metodai. Šiais metodais atskleidžiami pedagoginių reiškinių dėsningumai, atskleidžiami nauji pedagoginio proceso tobulinimo dalykai. Naudodami gamtos, visuomeninių ir psichologinių mokslų tyrimo metodus, pedagogai plėtoja ugdymo mokslą. atitikmenys: angl. scientific research methods of pedagogy vok. Methoden der wissenschaftlichen Forschungen der Pädagogik rus. научно-исследовательские методы педагогики

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Scientific community — The scientific community consists of the total body of scientists, its relationships and interactions. It is normally divided into sub communities each working on a particular field within science. Objectivity is expected to be achieved by the… …   Wikipedia

  • pedagogy — /ped euh goh jee, goj ee/, n., pl. pedagogies. 1. the function or work of a teacher; teaching. 2. the art or science of teaching; education; instructional methods. [1575 85; < Gk paidagogía office of a child s tutor. See PEDAGOGUE, Y3] * * *… …   Universalium

  • Action research — is a reflective process of progressive problem solving led by individuals working with others in teams or as part of a community of practice to improve the way they address issues and solve problems. Action research can also be undertaken by… …   Wikipedia

  • United States gravity control propulsion research (1955 - 1974) — American interest in gravity control propulsion research intensified during the early 1950s. Literature from that period used the terms anti gravity, anti gravitation, baricentric, counterbary, electrogravitics, G projects, gravitics, gravity… …   Wikipedia

  • Methoden der wissenschaftlichen Forschungen der Pädagogik — pedagogikos mokslinio tyrimo metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma mokslinės veiklos priemonių ir būdų pedagoginiams tyrimams atlikti. Galima skirti šias jų grupes: 1) mokslinių tyrimų projektavimo metodai; 2) pirminės… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pedagogikos mokslinio tyrimo metodai — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma mokslinės veiklos priemonių ir būdų pedagoginiams tyrimams atlikti. Galima skirti šias jų grupes: 1) mokslinių tyrimų projektavimo metodai; 2) pirminės informacijos rinkimo metodai; 3) duomenų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • научно-исследовательские методы педагогики — pedagogikos mokslinio tyrimo metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma mokslinės veiklos priemonių ir būdų pedagoginiams tyrimams atlikti. Galima skirti šias jų grupes: 1) mokslinių tyrimų projektavimo metodai; 2) pirminės… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Education in the People's Republic of China — This article is about education in the People s Republic of China. See Education in Hong Kong and Education in Macau for education in Hong Kong and Macau, respectively. For education in the Republic of China (Taiwan), see Education in the… …   Wikipedia

  • Social sciences — The social sciences comprise academic disciplines concerned with the study of the social life of human groups and individuals including anthropology, communication studies, criminology, economics, geography, history, political science, psychology …   Wikipedia

  • anthropology — anthropological /an threuh peuh loj i keuhl/, anthropologic, adj. anthropologically, adv. /an threuh pol euh jee/, n. 1. the science that deals with the origins, physical and cultural development, biological characteristics, and social customs… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”